Havehjælpsordningen er ophævet pr. 1.1.2018!

 

Det har indtil 31.12.2017 været gældende, at såfremt man bebor en ældre-eller handicapvenlig bolig (hjemmehjælpsmodtagere) og har haft behov for havehjælp, har man som lejer haft mulighed for – via ansøgning fra Tårnby Kommune – at få havehjælp.

 

Såfremt der er givet positivt tilsagn har det kostet 25,00 kr. om måneden for havehjælp 1-2 gange om året.

 

Imidlertid har regeringen varslet effektiviseringer i den almene sektor på i alt 1,5 mia. kr. eller 9 mio. kr. i boligorganisationen frem til 2020. Det betyder, at det ikke fremover vil være muligt for afdelingens ejendomsfunktionærer at udføre ovennævnte ekstraopgave inklusiv medgåede tid.

 

Det er dog stadig muligt for hjemmehjælpsmodtagere i Tårnby Kommune, der af helbredsmæssige årsager ikke selv er i stand til at udføre havearbejde, at blive skrevet op på venteliste til at få udført opgaverne.

 

Indbetalinger for januar, februar og marts 2018 vil blive krediteret huslejen for april 2018.

 

De omhandlende lejere er tilskrevet.

 

 

background picture