Beboerundersøgelse

I Boligorganisationen Tårnbyhuse vil vi gerne blive bedre til at yde den optimale service over for vores beboere. Vi undersøger derfor, hvordan det er at bo hos os, og hvad vores beboere syntes er vigtigt.


Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Sermo Analyse, som er et analyse- og rådgivningsbureau og som alene forestår behandlingen af de besvarelser der kommer. Hermed sikrer vi, at du som deltager kan besvare spørgeskemaet anonymt. Boligorganisationen modtager kun de samlede resultater.Vi håber at du har lyst til at deltage i undersøgelsen ved at udfylde det spørgeskema, der vil blive omdelt i starten af næste uge. Svarfrist er 1. september 2014 kl. 12.00. Svarkuverten skal afleveres på driftslederkontoret eller til administrationen senest mandag den 1. september 2014 kl. 12.00.


Skulle der opstå spørgsmål til ovennævnte eller til selve undersøgelsen er du meget velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere i administrationen og/eller undertegnede dagligt i tidsrummet kl. 09.00-10.00.


Med venlig hilsen

Boligorganisationen Tårnbyhuse


Torben Hansen

background picture