Boligstøtte
Lettere at søge
Visse oplysninger vil fra 28. april blive trukket direkte fra et såkaldt huslejeregister. På den måde kan du søge direkte til Udbetaling Danmark uden først at skulle forbi din boligadministration.

Undgå tilbagebetaling
Registret vil være en hjælp til beboerne, så de undgår at skulle betale penge tilbage, fordi de har modtaget støtten uden at være berettiget til den. Det er dog stadig beboerens eget ansvar at oplyse det til Udbetaling Danmark, hvis de fraflytter deres bolig.

Kortere ventetid
Som beboer kan du fremover se frem til en kortere ventetid, Det er dog stadig vigtigt, at du som beboer husker at oplyse, hvis der sker ændringer i hustandens sammensætning eller indkomst. Det gælder eksempelvis, hvis personer til- eller fraflytter boligen, eller hvis der sker ændringer i din jobsituation.

Ældreboliger
Skal stadig søge via Tårnbyhuse på blanket fra Udbetaling Danmark.
background picture