Resultat af urafstemning vedr. helhedsplan

Resultatet af urafstemning vedrørende helhedsplan for Bredagergården.


De 140 udleverede stemmesedler svarer til to stemmer til hvert af de 70 lejemål.
Der er således flertal – med 70.0 % af de afgivne stemmer – for at igangsætte helhedsplan i afdelingen.

background picture