Kort om Boligorganisationen Taarnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse blev grundlagt den 1.1.2011 efter en fusion mellem Almen Bolig-Administration a.m.b.a., Boligorganisationen Tårnby 44, Boligselskabet Flyverhuse og Ejerforeningen Kastruphuse. Boligorganisationen består i dag af 2.100 lejemål, der er fordelt på 8 afdelinger.


De daglige administrationsopgaver udføres af 12 ansatte på hovedkontoret på Amager Landevej 30, 1. Det er opgaver som budget-og regnskabsudarbejdelse, udlejning, ventelisteadministration, lejeopkrævning, bogføring, flytteafregning, udarbejdelse af forbrugsregnskaber, sekretariatsbistand for bestyrelser m.v.


Boligorganisationen lægger vægt på at yde alle beboere god og personlig service og har til daglig en tæt beboerkontakt med beboere fra alle afdelinger. På administrationskontoret er medarbejderne altid klar til at hjælpe og svarer gerne på spørgsmål – store som små. Afdelingerne

Afdelingerne er opdelt i tre driftsområder: LUFTHAVN, KASTRUP og TÅRNBY. Det daglige ansvar er fordelt på tre driftsledere, der har ansvar for hver sin afdeling. De tager sig af den daglige beboerkontakt, syn af lejligheder ved fraflytning, kontakt til håndværkere ved istandsættelse etc.background picture